hỗ trợ online

(848) 38 661 252
Sale

Tỉ giá

Sản phẩm nổi bật

Rắc co ren
Rắc co ren

Kích cỡ: 1/8" - 4"

Tê ren
Tê ren

Đường kính ngoài: 1/8" - 4"

Co ren 90o
Co ren 90o

Đường kính ngoài: 1/8" - 4"

Co 90o
Co 90o

Đường kính ngoài: 1/2" - 32"

Co 180o
Co 180o

Đường kính ngoài - 1/2" - 32"

Co 2.5D
Co 2.5D

Đường kính ngoài - 1/2" - 32"

Tê

Đường kính ngoài: 1/2" - 32"

Bầu giảm
Bầu giảm

Đường kính ra: 1/2" - 32"

Chén hàn
Chén hàn

Đường kính ngoài: 1/2" - 60"

Mặt Bích Hàn Lỗ
Mặt Bích Hàn Lỗ

Đường kính ngoài: 3/8" - 160"

Mặt Bích Hàn Trượt
Mặt Bích Hàn Trượt

Đường kính ngoài - 3/8" - 160"

Mặt Bích Mù
Mặt Bích Mù

Đường kính ngoài - 3/8" - 160"