Mã NTMua tiền mặtChuyển khoảnBán
AUD 16400.19 16499.1916679.39
EUR 25879.78 25957.6526606.06
GBP 29806.59 30016.7130283.9
HKD 2915.82 2936.372980.34
JPY 204.34 206.4214.04
SGD 16916.18 17035.4317221.48
USD 23155 2315523255