Mã NTMua tiền mặtChuyển khoảnBán
AUD 16642.43 16742.8916925.68
EUR 26198.55 26277.3826669.62
GBP 28793.08 28996.0529254.05
HKD 2938.21 2958.923003.21
JPY 199.2 201.21206.24
SGD 16767.64 16885.8417070.2
USD 23255 2325523345