Mã NTMua tiền mặtChuyển khoảnBán
AUD 16789.64 16890.9917075.56
EUR 26644.87 26725.0526963.1
GBP 29648.43 29857.4330123.38
HKD 2894.85 2915.262958.93
JPY 200.83 202.86207.14
SGD 16653.18 16770.5716953.83
USD 23015 2301523085