Mã NTMua tiền mặtChuyển khoảnBán
AUD 15,036.76 15,188.6515,508.83
EUR 24,573.94 24,822.1625,696.74
GBP 29,506.74 29,804.7930,130.25
HKD 2,933.30 2,962.933,007.29
JPY 200.60 202.63209.77
SGD 16,330.14 16,495.0916,708.59
USD 23,145.00 23,175.0023,315.00